Secretariaatsbeheer/secretariële ondersteuning

Voor diverse verenigingen en stichtingen voert ReMind het secretariaat.
Uw ledenadministratie is volledig op orde, adreswijzigingen worden doorgevoerd, nieuwe leden worden snel aangemeld, facturen tijdig verstuurd, presentaties worden gemaakt, de telefoon wordt professioneel opgenomen, u beschikt over een vast bezoekadres en postadres, vergaderingen worden voorbereid, genotuleerd en er wordt gezorgd voor verslaglegging.

ReMind houdt graag uw website up to date en actief door wisselende teksten te plaatsen. Door de ervaring die zij daarin heeft, heeft u ook niet apart een tekstschrijver nodig.

sec-ondersteuning